bagnisty


bagnisty
bagnisty {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'podobny do bagna I w zn. 1. lub pokryty bagnami; błotnisty, grząski': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bagnista dolina, ziemia, łąka. Bagnisty teren. Bagnista droga. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bagnisty — «obfitujący w bagna; błotnisty» Bagniste okolice. Bagniste lasy. Bagnisty brzeg rzeki. Bagnisty teren …   Słownik języka polskiego

  • bagnistość — ż V, DCMs. bagnistośćści, blm rzecz. od bagnisty Bagnistość okolicy …   Słownik języka polskiego

  • błotnisty — «rozmokły od deszczu, pełen błota; grząski, bagnisty» Błotnisty grunt. Błotnista droga …   Słownik języka polskiego

  • bobrowisko — n II, N. bobrowiskokiem; lm D. bobrowiskowisk 1. «bagnisty las, w którym często bobrują łosie» 2. → bobrownia …   Słownik języka polskiego

  • grunt — m IV, D. u, Ms. gruntncie; lm M. y ( a) 1. «wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę; gleba» Liche, pszeniczne, urodzajne grunty. ∆ Grunty orne «część użytków rolnych poddawana stałej uprawie mechanicznej, głównie pługiem, na której… …   Słownik języka polskiego

  • grząski — «o gruncie: taki, w którym się zapada, grzęźnie; bagnisty, błotnisty, podmokły» Grząskie błoto. Grząska droga, łąka. Grząski piach. Grząski teren …   Słownik języka polskiego

  • moczarowaty — «obfitujący w moczary; bagnisty, błotnisty, podmokły» Moczarowaty teren …   Słownik języka polskiego

  • sapowaty — geol. «bagnisty, mokry, wilgotny» Grunt sapowaty. Gleba sapowata …   Słownik języka polskiego

  • zabagniony — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. zabagnić (p.) zabagniony w użyciu przym. «bagnisty, grząski, podmokły» Zabagnione łąki. przen. «mętny, poplątany» Zabagniona przeszłość …   Słownik języka polskiego

  • bagienny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z bagnami; będący lub rosnący na bagnach; tworzący się na bagnach lub w bagnach : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rośliny bagienne. Bagienne wyziewy,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień